Geschiedenis

De Vereniging van Gerepatrieerden (V.v.G.) is opgericht te ’s-Gravenhage op 1 december 1950 door de heer J.F. Simon, geboren te Soerabaja (Nederlands-Indië) en overleden te
’s-Gravenhage op 11 november 1984.

Het ontstaan van de Vereniging van Gerepatrieerden (V.v.G.) naar de huidige Vereniging Van Gerepatrieerden en Vrienden (V.V.G.V.).
Na de soevereiniteitsoverdracht hebben vele Indische Nederlanders zich in Nederland gevestigd, de gerepatrieerden. Deze mensen moesten in een voor hen vreemde omgeving allereerst wennen aan het Hollandse klimaat, opnieuw hun leven oppakken zonder inkomen, huisvesting, werk en relaties, bovendien hadden ze geen idee van de wettelijke normen van dit land.
Er was dringend behoefte aan begeleiding, dit was ook de reden, waarom de heer Simon zijn hulp aanbood, om de sociaal-maatschappelijke problemen voor deze mensen op te lossen.
Het Haags gemeentebestuur zag veel heil in een georganiseerde begeleiding, accepteerde het initiatief, helaas kwam de Vereniging van Gerepatrieerden (V.v.G.) niet voor subsidie in aanmerking.

Zo begon de Vereniging van Gerepatrieerden (V.v.G.) op 1 december 1950 met slechts 10 leden zonder enig startkapitaal, met als voorzitter de heer F.A. Reintsbok.

In die tijd was Nederland ook bezig aan de wederopbouw, het land had heel zwaar geleden tijdens de 2e Wereldoorlog. Langzamerhand kregen de gerepatrieerden werk, huisvesting, werden herenigd met hun gezin en begonnen zich thuis te voelen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 1972 nam de Vereniging van Gerepatrieerden (V.v.G.) een belangrijke beslissing. Het sociaal-maatschappelijke karakter van de Vereniging van Gerepatrieerden (V.v.G.) ging over in een cultureel-maatschappelijke. Aan de naam van de vereniging werd de “V” toegevoegd. De Vereniging van Gerepatrieerden (V.v.G.) werd Vereniging Van Gerepatrieerden en Vrienden (V.V.G.V.). Het cultureel-maatschappelijke karakter werd hierdoor duidelijker zichtbaar. Voor deze gerepatrieerden werd een eigen sociëteit aan de Javastraat in Den Haag geopend. Hier werden gezellige bijeenkomsten gehouden, met het doel elkaar te blijven ontmoeten, samen praten, lachen, kaarten, bingo spelen, toneel, dansen, ja zelfs reizen, het voornaamste bleef het Indisch eten, bereidt door de eigen leden. Indertijd waren in Den Haag bekende uitgaansgelegenheden zoals: de Haagsche Dierentuin, Houtrust en Amicitia, waar door de Vereniging grote dansfeesten werden georganiseerd.

De Indische Nederlanders hebben hun plek hier gevonden en proberen met hun activiteiten de tradities in de Indische cultuur te continueren.

Huidige vereniging