Bestuur

Rosemarie-Bernasco

Voorzitter

Mevrouw R.Th. Bernasco – Kraak   (Rosemarie)
Sir Winston Churchillaan 370-F012
2285 SJ  Rijswijk
Tel. 070-346 07 70 / 06-83 53 24 03
E-mail: r.bernasco@ziggo.nl

 Porgy-Gieseke

Secretaris / Vice voorzitter

Mevrouw P. Gieseke – Seket   (Porgy)
Eaglelaan 9
8241 AH  Lelystad
Tel. 06-23 47 52 00
E-mail: porgy.gieseke@kpnmail.nl

 Peter-Emmel

Penningmeester

De heer P.E. Emmel   (Peter)
Spieringsweteringweg 94
2286 KG  Rijswijk
Tel. 06-46 27 88 68
E-mail: peter.erwin.emmel@gmail.com

 

Algemeen bestuurslid

Mevrouw E.C. van Lingen   (Ellen)
De Star 28
2266 NA  Leidschendam
Tel. 070-327 99 34
E-mail: evanlingen@hotmail.com

 

Algemeen bestuurslid

De heer J.E. Dumas   (John)
Buizerdlaan 17
2496 HE   ‘s- Gravenhage
Tel. 015-310 86 40
E-mail: cynthiadumas@kpnmail.nl